Snow Monkey Town Syunran no Yado Sakaeya
春蘭の宿さかえや:ロゴ

Snow Monkey Town Syunran no Yado Sakaeya


お問い合わせ電話番号วัดเซ็นโคจิ ของจังหวัดนากาโน่

วัดเซ็นโคจิเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความสำคัญ, ความสง่างามและได้รับความนิยมสูงในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดนากาโน่ หลายท่านเดินทางมาเพื่อที่จะมาดูพิธีกรรมการบวชสงฆ์ วัดนี้เชื่อว่าถูกค้นพบช่วงศตวรรษที่ 7 ดังนั้นที่นี่จึ่งมีประวัติยาวถึง 1,400 ปีและที่นี้ก็มีพระพุทธรูปแรกที่ถูกนำเข้าประเทศญี่ปุ่นหลังศาสนาพุทธได้รับการเผยแพร่สมัยศตวรรษที่ 6 โดยที่มีพระพุทธรูป อมิตะ เนียวไร ที่ทรงประทับอยู่ดินแดนสุขาวดี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นดินแดนหลังความตายของศาสนาพุทธ
รูปปั้นของจริงนั้นถูกซ่อนไว้อยู่ เนื่องจากเหตุผลทางศาสนา( จึงไม่นิยมตั้งโชว์ไว้) อย่างไรก็ตามรูปจำลองได้ถูกตั้งโชว์ให้สาธารชนได้ชมเป็นเวลา 6 ปี 2 เดือนแล้ว โอกาสหน้าที่จะชมพระพุทธรูปของจริงจะเกิดขึ้นในปี 2021 แล้วเชื่อกันว่าการไปเยี่ยมชมที่นั่นหนึ่งครั้งจะทำให้เส้นทางสู่ดอนแดนสุขาวดีนั้นถูกเปิดขึ้น!
ความสำคัญของวัดเซ็นโคจิที่มีต่อการพัฒนาของจังหวัดนากาโน่นั้นเกิดจากการที่เมืองสำคัญต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนั้นโดยมากจะพัฒนาจากปราสาทเมืองต่างๆ, เมืองท่า หรือ วัดต่างๆ แต่ในกรณีของเมืองนากาโน่นั้นเกิดจากการพัฒนาของวัดที่เป็นสมบัติประจำชาติ ได้รับการบูรณะในปี 1707 และเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยไม้ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น
ข้างใต้แท่นบูชาเป็นทางลอดใต้ดินยาวที่ท่านสามารถสัมผัสกับการลองลอดผ่านเส้นทางนี้ที่ถูกใช้ในพิธีการบวชของพระสงฆ์ และในระหว่างทางท่านสามารถลองหากุญแจที่ว่ากันว่าเป็นกุญแจทางเข้าสุ่ดินแดนสุขาวดีได้! มีเทพเจ้าหลายองค์ที่ประทับอยู่ที่วัดนี้เช่น นูเระ โบโทเกะ(Nure Botoke) ที่ว่ากันว่าเป็นเทพพระเจ้าที่จะปกป้องเด็ก